SUDJELOVANJE U RADIO EMISIJAMA NA 1. KARLOVAČKOM TE RADIU QUIRINUS U SISKU

SUDJELOVANJE U RADIO EMISIJAMA NA 1. KARLOVAČKOM TE RADIU QUIRINUS U SISKU

U okviru “Nova znanja za jednake mogućnosti” djelatnice na projektu sudjelovale su u radio emisijama u Karlovcu na 1. karlovačkom te na Radio Quirinusu u Sisku.

U emisijama se govorilo o tijeku projektnih aktivnosti, dosadašnjim rezultatima te dojmovima. U Sisku nam se pridružila i korisnica projekta Sandra,koja je polaznica programa računalni operater, te podijelila svoja iskustva sa slušateljima. Hvala Sandri na doprinosu!

Nova znanja za jednake mogućnosti traje od 6.9.2018.g. – 6.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 64 nezaposlene osobe s područja Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Preuzeto sa grupakorak.hr:
https://www.grupakorak.hr/sudjelovanje-u-radio-emisijama-na-1-karlovackom-te-radiu-quirinus-u-sisku/