Centar za socijalnu skrb Karlovac ustrojen je u pet stručnih cjelina:

1 – Prijemni ured

Tatjana Šepac, dipl.soc.radnik i Višnja Malinar dipl.soc.radnik

047/414011

Poslovi Prijemnog  ureda obuhvaćaju:

 – prvi kontakt s korisnikom

– procjenjivanje potreba i daljnje usmjeravanje korisnika

– davanje informacija i uputa za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i drugih prava koja nisu u nadležnosti CZSS

– povezivanje korisnika s lokalnom zajednicom (posredovanje s nevladinim sektorom u određenim konkretnim situacijama, davanje brošura i letaka, upućivanje na besplatnu pravnu pomoć)

– pomoć u izradi zahtjeva, inicijalnog obrasca i sl.

 

2 – Odjel za novčane naknade

VODITELJ ODJELA NOVČANIH NAKNADA: Dijana Gorščak, dipl.soc.radnik, 047 415 783

Poslovi Odjela za novčana davanja obuhvaćaju:

– rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu  i drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi

– poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

– pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada

– provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete

– poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

  

3 – Odjel za djecu, mlade i obitelj

VODITELJ ODJELA ZA DJECU,BRAK I OBITELJ: Ksenija Živčić, dipl.soc.radnik, 047/415 624

Poslovi Odjela za djecu, mlade i obitelj obuhvaćaju:

 

– rješavanje u I stupnju o pravima iz obiteljsko pravne zaštite

– rješavnaje o pitanjima vezanim za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece

– provođenje postupaka posvojenja

– sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,

– poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu

– rješavanje u I stupnju o pravu na socijalne usluge djece i mladeži

– zaštita prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba

– rješavanje u I stupnju skrbništva nad djecom te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa mlt. štićenika

– provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži, praćenje prilika udomljenih korisnika

– sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži

– izrada pojedinačnog plana postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je  izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaja čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji. 

 

4 – Odjel za odrasle osobe

VODITELJ ODJELA ZA ODRASLE: Ivanka Drašković, dipl.soc.radnik,  047/415 768

Poslovi Odjela za odrasle osobe obuhvaćaju:

– poslovi skrbništva za odrasle

– poslovi zaštite odraslih osoba s invaliditetom

– poslovi zaštite starih i nemoćnih osoba

– rješavanje u I stupnju o pravu na socijalne usluge odraslim osobama

– sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti

– poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

– poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalna skrbi na lokalnoj razini

– rješavanje u I stupnju o pravu na pomoć  u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji

– praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihove daljnje zbrinjavanje (mjere izvan institucionalne skrbi gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa

– davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim  državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika

 

5 – Tim za udomiteljstvo Marina Bubaš, dipl.soc. radnik, Maja Radošević, prof psiholog  047 414 012

Poslovi Tima za udomiteljstvo obuhvaćaju:

– planiranje i razvijanje udomiteljstva na području nadležnosti CZSS

– obrade i edukacija potencijalnih udomiteljskih obitelji

– izdavanje i obnavljanje dozvola

– praćenje, podrška i edukacija udomitelja

– provođenje nadzora nad udomiteljskim obiteljima

– vođenje registra udomitelja

 

PODRUŽNICE

 

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima podružnice i to:

  1. Podružnicu Ozalj sa sjedištem u Ozlju, Kurilovac 8, koja obavlja djelatnost za područje Grada Ozlja i Općina Ribnik, Žakanje i Kamanje s pripadajućim naseljima.
    Predstojnica podružniceM Marica Franjković, dipl.soc.radnik, 047 731 854
  2. Podružnicu Vojnić sa sjedištem u Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, koja obavlja djelatnost za područje Općine Vojnić s pripadajućim naseljima. 
    Predstojnica podružnice: Dijana Cerovac, dipl.soc.radnik, 047 883 058
  3. Podružnicu Obiteljski Centar sa sjedištem u Karlovcu, Gundulićeva 8/II, koja obavlja djelatnost za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. 
    Predstojnik podružnice: mr Ivan Delić, soc.pedagog 047 411 446

 

 

 

   

 

Skip to content