CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Adresa: 
I. Meštrovića 10, 47 000 Karlovac

OIB: 48212013313

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7-15 sati

Rad sa strankama:
Prijemni ured:
Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8-13 sati

Odjel za novčana davanja, Odjel za djecu, odjel za odrasle:
Ponedjeljak, srijeda i petak od 8-13 sati

Podružnica Obiteljski centar:
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 7-15 sati, Utorak od 10-18 sati

Telefoni:
Centrala:
047/415-459, 047/415-462

Ravnatelj/ica:
047/415-461
Predstojnik/ca: 
098/902 00 63
Telefax:
047/ 415-463

e-mail: css-karlovac@socskrb.hr
web: www.czss-karlovac.hr

Tijela Centra

Unutarnji ustroj

Skip to content