Poziv za dostavu ponude – rekonstrukcija vojne ambulante u Centar za socijalnu skrb

Poziv za dostavu ponude – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za prenamjenu i rekonstrukciju vojne ambulante u Centar za socijalnu skrb Karlovac na lokaciji: Ulica Vjekoslava Klaića 3, Karlovac

Sukladno odredbi čl. 12. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave naručitelja, KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2133-72-02-20-2 od 30.6.2020.

2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA.PROJ DOKUMENTACIJA (docx)

PRILOG VI -CZSS_IDEJNI_PROJEKT_PBV_8_20_dp (pdf)

Poziv za dostavu ponude (pdf)

 

Skip to content