CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA VOJNIĆ

Podružnica Vojnić sa sjedištem u Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, koja obavlja djelatnost za područje Općine Vojnić s pripadajućim naseljima.
Predstojnica podružnice: Dijana Cerovac, dipl.soc.radnik, 047 883 058

Adresa: 
Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić

Telefoni:
Centrala:
047/883-058, 047/883-210
Telefax:
047/883-058

e-mail: css-karlovac-vojnic@socskrb.hr

 

 

Podružnica Ozalj i Podružnica Vojnić obavljaju dio djelatnosti Centra i to:

a) na temelju javnih ovlasti:
– rješavaju u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, osim obiteljsko-pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji
– provode izvršenje svojih rješenja
– vode propisane očevidnike
– daju uvjerenja i druge potvrde

b) osim javnih ovlasti obavljaju i druge stručne poslove:
– potiču , organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, volonterstvo, humanitarni rad i druge djelatnosti
– potiču i razvijaju mogućnosti za društveno koristan rad u svrhu aktivnog uključivanja korisnika u zajednicu
– obavještavaju stručnu i drugu javnost o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, promiču prava korisnika, iniciraju i provode socijalnu akciju u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
– iniciraju primjenu mjera obiteljsko-pravne zaštite ili drugih prava u skladu s posebnim zakonima, provodi pojedine mjere obiteljsko-pravne zaštite i o istim obavještava Centar
– obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centra

 

 

Skip to content