CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA OZALJ

Podružnica Ozalj sa sjedištem u Ozlju, Kurilovac 8, koja obavlja djelatnost za područje Grada Ozlja i Općina Ribnik, Žakanje i Kamanje s pripadajućim naseljima.
Predstojnica podružnice Ksenija Cvitković Jambrošić, dipl.soc.radnik, 047 731 854

Adresa: 
Kurilovac 8, 47 280 Ozalj

Telefoni:
Centrala:
047/731-854, 047/631-454

Telefax:
047/731-854

e-mail: css-karlovac-ozalj@socskrb.hr

 

 

Podružnica Ozalj i Podružnica Vojnić obavljaju dio djelatnosti Centra i to:

a) na temelju javnih ovlasti:
– rješavaju u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, osim obiteljsko-pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji
– provode izvršenje svojih rješenja
– vode propisane očevidnike
– daju uvjerenja i druge potvrde

b) osim javnih ovlasti obavljaju i druge stručne poslove:
– potiču , organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, volonterstvo, humanitarni rad i druge djelatnosti
– potiču i razvijaju mogućnosti za društveno koristan rad u svrhu aktivnog uključivanja korisnika u zajednicu
– obavještavaju stručnu i drugu javnost o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, promiču prava korisnika, iniciraju i provode socijalnu akciju u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
– iniciraju primjenu mjera obiteljsko-pravne zaštite ili drugih prava u skladu s posebnim zakonima, provodi pojedine mjere obiteljsko-pravne zaštite i o istim obavještava Centar
– obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centra

 

Skip to content