ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA TROGODIŠNJEG PROGRAMA “PROMJENA – KORAK DO SIGURNOSTI”

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA TROGODIŠNJEG PROGRAMA “PROMJENA – KORAK DO SIGURNOSTI”

Jučer je održana završna konferencija trogodišnjeg programa “Promjena – korak do sigurnosti” koji je počeo 1.6.2017., a traje do 31.5.2020. godine.

Program je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 180.000,00 kn godišnje, a partner na programu je Centar za socijalnu skrb Karlovac koji je imao koordinacijsku ulogu.

Ukupno je u Savjetovalište za nenasilno rješavanje sukoba u obitelji bilo upućeno 16 korisnika od kojih se javilo 6, a 2 korisnika su se javila dobrovoljno. U ove tri godine pružena je podrška 16 žena i 17 djece po izlasku iz Skloništa. Radi unapređenja međusektorske suradnje i umrežavanja, održano je nekoliko edukacija i supervizija stručnjaka koji rade s počiniteljima i žrtvama nasilja u obitelji.

Stručnjaci su bili predstavnici CZSS Karlovac, kao partnera, Obiteljskog centra Karlovačke županije, CZSS Slunj, CZSS Ogulin, CZSS Duga Resa, Općinskog državnog odvjetništva, Županijskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Karlovcu, PP Duga Resa, Dječjeg vrtića Karlovac, OŠ Grabrik, OŠ Dubovac, Mješovite industrijsko – obrtničke škole, Opće bolnice Karlovac i ŽGK “Korak”.

Preuzeto sa stranica:
https://www.grupakorak.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-trogodisnjeg-programa-promjena-korak-do-sigurnosti/

 

 

 

Skip to content