ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA DRUGE GODINE PROGRAMA „PROMJENA – KORAK DO SIGURNOSTI“

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA DRUGE GODINE PROGRAMA „PROMJENA – KORAK DO SIGURNOSTI“

U Prostoru Ženske grupe Karlovac „Korak“ danas je održana završna konferencija druge godine provedbe programa “Promjena – korak do sigurnosti” u kojem je Centar za socijalnu skrb Karlovac partner. Mediji su izviješteni o aktivnostima i rezultatima druge godine, a odnose se na provedbu supervizije provedene edukacije u prvoj godini; edukacije i umrežavanju predstavnika institucija koje rade s počiniteljima i žrtvama obiteljskog nasilja i ŽGK „Korak“; radom Savjetovališta za nenasilno rješavanje sukoba u obitelji te provedbom follow up-a žena i djece nakon izlaska iz Skloništa. Također su najavljene aktivnosti planirane u trećoj godini provedbe.

Sredstva za provedbu Programa osigurana od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.