PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

 

 

Predstojnik Podružnice:
mr.sc.Ivan Delić, dipl. defektolog-socijalni pedagog

KONTAKT

Sjedište: I. Meštrovića 10
Druge lokacije: I. Gundulića 8/2 (po dogovoru)

telefon: 047/411-446; 099/30 68 526

email: css-karlovac-oc@socskrb.hr

RADNO VRIJEME PODRUŽNICE
7.00 – 15.00 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak
Utorak: 10:00-18:00 sati

Pauza
11.00 – 11.30 sati
Usluge savjetovanja, obiteljske medijacije i grupni programi u potpunosti su besplatni.

O NAMA

Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj pri Centru za socijalnu skrb u Karlovcu otvoreno je 04. travnja 2005. godine. Izraslo je iz potrebe poboljšanja kvalitete življenja djece, mladih, parova i obitelji, koristeći pritom do sada stečena znanja i iskustva naših stručnjaka kao i resurse zajednice i samih korisnika. Savjetovalište je poticalo partnerstvo s vrtićima, školama, udrugama i drugim organizacijama kako bi zajednički na efikasniji način riješili problem pojedinca i/ili obitelji i na taj način promicali solidarnost i suradnju u lokalnoj zajednici.

Savjetovalište je osnovano pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Karlovačke županije i Grada Karlovca.
Naši su korisnici građani Karlovačke županije i grada Karlovca kojima je potrebna informacija, savjet, podrška i pomoć uslijed najrazličitijih razvojnih, osobnih i obiteljskih teškoća.

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADEŽ, BRAK I OBITELJ
pri Centru za socijalnu skrb u Karlovcu

zamijenio je

OBITELJSKI CENTAR KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

Obiteljski centri u Republici Hrvatskoj započeli su s radom 2004. godine kao zasebna programska i stručna cjelina centara za socijalnu skrb, nazvana ‘Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj’. Savjetovališta su osnovana u suradnji Ministarstva obitelji, branitelja i medugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Županije i Grada.

Sukladno čl. 276. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13)  danom stupanja na snagu navedenog Zakona, 01.01.2014. godine, prava i obveze postojećih Obiteljskih centara preuzima  Centar za socijalnu skrb u sjedištu županije.

Slijedom toga, Obiteljski centar Karlovačke županije je s 01.01.2014. godine  preuzeo Centar za socijalnu skrb Karlovac.

 

TKO SMO

Stručni radnici u Podružnici OBITELJSKI CENTAR :
U Podružnici Obiteljski centar zaposleno je:
• psiholog
• socijalni radnik
• socijalni pedagog
• pravnik

Svi stručni djelatnici imaju dodatne edukacije iz psihoterapije, obiteljske medijacije te iz problematike razvoda, nasilja u društvu i obitelji, supervizije ili su u edukaciji iz nekog od navedenih područja.

KAKO DO NAS

Sjedište Podružnice Obiteljski centar nalazi se u Ivana Meštrovića 10, prizemlje lijevo, u Novom centru.
Druga lokacija je u centru grada, odnosno na Korzu u Karlovcu

ZAŠTO DO NAS

Korisnicima pružamo sljedeće usluge, u potpunosti besplatne:
• individualno savjetovanje
• bračno/partnersko savjetovanje
• obiteljsko savjetovanje
• roditeljsko savjetovanje
• obiteljska medijacija
• edukativni programi (grupni rad)
• program stručne pripreme za posvojenje

MISIJA

Misija je Podružnice Obiteljski centar savjetodavnim, edukativnim i preventivnim programima i aktivnostima promicati ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjecati na podizanje kvalitete života u obitelji poboljšavajući komunikaciju među članovima obitelji, olakšavajući odrastanje, pomažući u organiziranju obiteljskog života.

 

Podružnica Obiteljski centar obavlja dio djelatnosti Centra i to:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi
  obiteljskih vrijednosti.

Osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti Podružnica Obiteljski centar obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Imenik i registar dadilja

Skip to content