Natječaj – socijalnu radnik (m/ž)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19) i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb, Karlovac ravnateljica Centra, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos (m/ž)

socijalnog radnika I. vrste na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
 • odobrenje za samostalan rad u djelatnosti socijalne skrbi

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci)
 • preslik dokaza o odobrenju za samostalan rad u djelatnosti socijalne skrbi

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Skip to content