CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Adresa: I. Meštrovića 10, 47 000 Karlovac

 
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA VOJNIĆ

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA OZALJ

Adresa: Kurilovac 8, 47 280 Ozalj

Skip to content