CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Adresa: 
I. Meštrovića 10, 47 000 Karlovac

OIB: 48212013313

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7-15 sati

Rad sa strankama:
Prijemni ured:
Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8-13 sati

Odjel za novčana davanja, Odjel za djecu, odjel za odrasle:
Ponedjeljak, srijeda i petak od 8-13 sati

Podružnica Obiteljski centar:
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 7-15 sati, Utorak od 10-18 sati

Telefoni:

Upiti radi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi – Prijemni ured- 047 414 011

Centrala:
047/415-459

Pisarnica:
047/415-462

Ravnatelj/ica:
047/415-461
099/2731-177

Telefax:
047/ 415-463

e-mail: css-karlovac@socskrb.hr
web: www.czss-karlovac.hr

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA VOJNIĆ

Adresa: 
Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić

Telefoni:

Centrala:
047/883-058, 047/883-210
Predstojnik/ca: 
098/188 02 77
Telefax:
047/883-058

e-mail: css-karlovac-vojnic@socskrb.hr

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA OZALJ

Adresa: 
Kurilovac 8, 47 280 Ozalj

Telefoni:
Centrala:
047/731-854, 047/631-454
Predstojnik/ca: 
091/522 41 70
Administrativna služba: 
098/466-478 dežurni
Telefax:
047/731-854

e-mail: css-karlovac-ozalj@socskrb.hr

Skip to content