Prava u sustavu socijalne skrbi i socijalne Usluge

Zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.

Socijalne usluge su:

  1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  2. savjetovanje i pomaganje
  3. pomoć u kući, psihosocijalna podrška,
  4. psihosocijalna podrška
  5. rana intervencija
  6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  7. boravak
  8. smještaj
  9. organizirano stanovanje.

Dokumentacija i Obrasci

Skip to content