PLAN I PROGRAM RADA 2016.

Temeljem članka 31 Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac (pročišćeni tekst od 06.06.2014.), Upravno vijeće Centra donosi PROGRAM RADA CENTRA...

Plan i program rada za 2015. godinu

Temeljem članka 31 Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac (pročišćeni tekst od 06.06.2014.), Upravno vijeće Centra donosi: PROGRAM RADA CENTRA...

Skip to content