Plan nabave za 2019. g.

Centar za socijalnu skrb Karlovac – Plan nabave za 2019. godinu:  Odluka Plan nabave za 2019 (pdf) Plan nabave za...

Odluka o odabiru – Usluga zaštite

Na temelju članka 21. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Centra za socijalnu skrb Karlovac, KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2133-72-02-01-18-2 od...

Plan nabave za 2017. g.

Centar za socijalnu skrb Karlovac – Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu: Plan-nabave-za-2017 (pdf)