Završeno održavanje info radionica

ZAVRŠENO ODRŽAVANJE INFO RADIONICA U PROJEKTU NOVA ZNANJA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI UP.02.1.1.06.0065 U sklopu projekta “Nova znanja za jednake...

Odluka o odabiru – Usluga zaštite

Na temelju članka 21. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Centra za socijalnu skrb Karlovac, KLASA: 406-01/18-02/3, URBROJ: 2133-72-02-01-18-2 od...