NOVA ZNANJA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI

“NOVA ZNANJA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI” – STRUČNE PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA UPISALO 17 KORISNIKA U okviru “Nova znanja za jednake mogućnosti”...

Planovi nabave za 2020. g.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu: Plan nabave za 2020 (pdf) Plan nabave – postupak jednostavne nabave...