Plan nabave za 2017. g.

Centar za socijalnu skrb Karlovac – Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu: Plan-nabave-za-2017 (pdf)

Godišnje financijsko izvješće – 2016. g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.: Godisnje_izvjesce-2016 (xls) Biljeske-uz-financijsko-izvjesce-2016 (pdf)

PLAN I PROGRAM RADA 2016.

Temeljem članka 31 Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac (pročišćeni tekst od 06.06.2014.), Upravno vijeće Centra donosi PROGRAM RADA CENTRA...

Godišnje financijsko izvješće – 2015. g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.: Godisnje-izvjesce-2015 (xls) Biljeske-uz-financijsko-izvjesce-2015 (pdf)